Jsme pružný tým zkušených techniků, programátorů, operátorů a konzultantů, který při návrzích a realizacích řešení těží ze své bohaté profesní historie a zkušenosti.

OMNILINK Services
Znalosti

Základní přenosová infrastruktura a technologie pro přenos dat, hlasu a obrazu

Počítačové sítě a datovou komunikaci a technologie komunikující přes datové sítě

Internetová konektivita a server housing

Ochrana a zabezpečení firemních dat

Uživatelské softwarové aplikace na míru

Služby dohledového monitorovacího a help-desk centra

OMNILINK Services
Řešení

Analýza počátečních a výchozích stavů

Návrhy řešení

Projektová dokumentace všech stupňů

Projektové řízení realizace zakázky

Realizace

Servisní činnost

Vzdálený dohled a servis (pracoviště s přítomností operátorů non-stop 24 hodin denně)

OMNILINK Services
Zkušenosti

Z velkých i menších projektů pro státní správu i soukromé firmy a realizací zakázek slaboproudých technologií velkého rozsahu.

Z realizací technologicky pestrých projektů, jako jsou kamerové dohlížecí, monitorovací a dálniční systémy.

Z provozu a dohledu nad datovou sítí TSK hl. m. Prahy. servisu a řízení kamerového systému na dálnicích v ČR a z kontroly a správy městských kamerových systémů.

Z chodu a správy komplexních technologií (LAN síť, servery, WiFi síť, zabezpečení sítě, kamerový systém,…).

OMNILINK Services
Kvalita

Naše dohledové centrum využíváme pro nepřetržité sledování stavů dodaných technologií.

24 hod. dohledové centrum poskytuje pravidelný reporting o stavu monitorovaných zařízení a o řešení jednotlivých servisních.

Informujeme zákazníka o výskytu závady či abnormálního jevu často s předstihem, aniž by uživatel daný problém vůbec sám zaregistroval.

Služby dohledového centra pronajímáme dalším firmám, které realizují vlastní dodávky.